หน้าแรก

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

ในแต่ละปี วิช อีดียู ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่เราเป็นตัวแทนในแต่ละเมือง แต่ละประเทศด้วยตนเองเสมอมา ทำให้เราได้เห็นว่าโรงเรียนแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันอย่างไร มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร และเก็บภาพ เก็บบรรยากาศของโรงเรียนนั้นๆ มาเป็นข้อมูลและบอกเล่ากับนักเรียน และผู้ปกครองของเราเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนได้ถูกต้อง