คอร์สเรียนภาษาอังกฤษต่างๆ

      น้องๆที่ อยากจะไปเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ บางคนอาจจะสงสัยว่าคอร์สภาษาอังกฤษที่นั่นมีอะไรบ้าง และแต่ละสถาบันก็มีหลักสูตรให้เลือกตั้งมากมาย และควรจะเรียนคอร์สไหนถึงจะเหมาะกับเรา  ทางวิช อีดียู จะช่วยอธิบายถึงประเภทคอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักๆ เพื่อที่จะช่วยให้น้องตัดสินใจง่ายขึ้น ระยะเวลาในการเรียนก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลอาจเป็น 3 เดือน ขึ้นไปจนถึง 1 ปี 

 

คอร์สเรียน General English 

เป็นหลักสูตรกึ่งเร่งรัด ที่เน้นด้วยการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนในห้องเรียนมีการจัดโครงสร้างการเรียนเป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมยามว่างทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนและสนุกกับการเรียนไปพร้อมๆกัน คอร์สเรียนGeneral English หรือภาษาอังกฤษทั่วไป  เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงการใช้คำศัพท์ต่างๆ หลักไวยากรณ์ และการออกเสียงที่ถูกต้อง น้องๆที่ไปเรียนภาษาอังฤษที่ต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเริ่มเรียนคอร์ส General English เพื่อปรับภาษาพื้นฐานให้พร้อมก่อน 

คอร์สเรียน Academic English  

จะเป็นการสอนภาษาเพื่อให้สามารถนำไปใช้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรจะเน้นทักษะด้านวิชาการแบบเข้มข้น รวมไปถึงการฝึกเขียนรายงาน และบทความชนิดต่าง ๆ รวมถึงการนำเสนอ ทักษะการอ่าน การฟัง และ การจดบันทึกย่อ การฝึกใช้คำศัพท์เชิงวิชาการ ฝึกการทำวิจัย รวมไปถึง การฝึกพัฒนาการด้านความคิด วิเคราะห์  หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ช่วยให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วกว่าเดิม ทั้งทักษะ 4 ด้าน แบบฟัง พูด อ่าน เขียน อีกทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ 

คอร์สเรียน Business English   

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ  เป็นหลักสูตรซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะทั้ง 4 ด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ โดยเน้นที่ทักษะในการสื่อสาร และคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในตำแหน่งหน้าที่ได้จริงเนื้อหาจะเน้น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานจริง อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร  การเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรับโทรศัพท์ การเข้าประชุม อ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ และการพรีเซนต์งาน  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคุณด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตการทำงานและธุรกิจ การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ พัฒนาความสามารถในการจ้างงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างลงตัว 

 คอร์สเตรียมสอบ IELTS, TOEFL

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ เป็นหลักสูตรการสอบที่เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมากที่สุดหลักสูตรหนึ่งของโลก  นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนการทำข้อสอบจากข้อสอบจริง เทคนิคต่างๆที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนกลยุทธ์การทำคะแนนอย่างไรให้ได้มากที่สุด ทั้งการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมกับการฝึกฝนการทำข้อสอบจำลองจากห้องสอบจริงเพื่อลดความตื่นเต้นและสร้างความคุ้นเคยกับกับนักเรียนฤษเพื่อเตรียมสอบข้อสอบนานาชาติอย่าง IELTS, TOEFL
 
 
  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Pathway 
 
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีเป้าหมายในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือแม้แต่หลักสูตรที่ประเทศไทยแบบนานาชาติ แต่ยังรู้สึกว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่ดี ไม่แน่นพอ หรือคุณสมบัติด้านภาษายังไม่เข้าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โปรแกรมPathway จะช่วยเตรียมความพร้อมให้น้องๆ ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีความยากและเข้มข้นกว่า เพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์และความต้องการ สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ตนต้องการ หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เป็นพันธมิตรกับทางโรงเรียนสอนภาษาได้ด้วย
การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตร นักเรียนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นผลสอบ TOEFL หรือ IELTS

 

  

    • ประเทศที่นักเรียนต่างชาตินิยมมาเรียนมากที่สุด คือสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกามีระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ มหาวิทยาลัยดีที่สุดในโลก ในอันดับแรก และอันดับต้...
    • ไม่มีค่าบริการใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้น Wish-Edu เป็นเอเจนซี่ด้านการศึกษาต่อที่ได้รับแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษาอย่างเป็ทางการเราจะช่วยนักเรียนของเราตั้งแต่การสมัครเรียน, การหาที...
    • นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมในการมาศึกษาต่อ ซึ่งนิวซีแลนด์ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ สวยงาม สงบ และปลอดภัย นั...
    • ประเทศแคนาดาได้รับการจัดอันดับว่า เป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกในด้านการศึกษาประจำปี 2017 โดย U.S. News and World Report ถือเป็นความน่ายินดีสำหรับการศึกษาของประเทศแคนาดา ค่าเล่าเรี...
    • รูปภาพนักเรียนบางส่วนของวิช อีดียู ที่เราเป็นตัวแทนในการดูแลเรื่องเรียนต่อต่างประเทศ ขอขอบคุณนักเรียน และผู้ปกครอง ที่วางใจเลือก Wish-Edu
Visitors: 3,341