ออสเตรเลีย (AUS)


Promotion เมือง Sydney  

     Promotion เมือง Melbourne 

 Promotion เมือง Brisbane และ Gold Coast 

 

ค่าเรียนเป็นราคาโปรโมชั่นที่หักส่วนลดแล้ว

**หมายเหตุ**  ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมอยู่ในค่าเรียน

 1.  ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 14,820 บาท
 2.  ค่าประกันสุขภาพนักเรียน OSHC  (ประมาณ 8,500 - 15,600 บาท)
 3. ค่าธรรมเนียม ไบโอเมตทริกซ์ จำนวน 839 บาท
 4. ค่าจัดส่งไปรษณีย์ของสถานทูต จำนวน 200 บาท
 5. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนราคาประมาณ 3,000 - 4,000 บาท
 6.  ค่าแปลเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการแปลฟรี คิดค่าบริการแผ่นละ 350 บาท
 7. ค่าที่พัก รถรับ-ส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ 

 

     

ไม่มีค่าบริการใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้น    

          Wish-Edu เป็นเอเจนซี่ด้านการศึกษาต่อที่ได้รับแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษาอย่างเป็ทางการ เราจะช่วยนักเรียนของเราตั้งแต่การสมัครเรียน,  การหาที่พักและการเดินทาง, ประกันสำหรับนักเรียน, ให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสาร, การกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ และ ยื่นวีซ่าให้กับนักเรียน พร้อมทั้งกับแปลเอกสาร และ การแก้ไข GTE ให้สมบูรณ์ และเตรียมความพร้อมในการตอบคำถามการสัมภาษณ์วีซ่าให้กับนักเรียน                                                            

 ขั้นตอนการสมัครเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

หลังจากนักเรียนตัดสินใจแล้ว ว่าจะเลือกเรียนในหลักสูตรใดและ สถาบันใด เริ่มจาก

 1.  ยื่นใบสมัครเข้าเรียน 
 2. ได้รับและตอบรับจดหมายเสนอเข้าเรียน (Letter of Offer) 
 3. ชำระค่าเรียน
 4. ได้รับใบยืนยันการลงทะเบียน (Confirmation of Enrolment – CoE) เพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน
 5. เตรียมเอกสาร และ ยื่นวีซ่านักเรียนออนไลน์ 
 6. รอรับเอกสารจากทางสถานทูตเพื่อไปทำ Biometrics ที่ VFS และ ตรวจสุขภาพนักเรียน 
 7. รอผลการพิจารณาวีซ่า
 
VFS   คือ หน่วยงานที่รับยื่น และตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ก่อนที่จะถูกส่งให้ให้สถานทูตพิจารณา
 
CoE (Confirmation of Enrollment ใบ CoE นี้เปรียบเสมือนใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยทางสถาบัน ซึ่งมีตัวเลขที่ลิ้งค์กับทางระบบของสถานทูต
เอกสาร CoE ตัวนี้เป็นเอกสารตัวหนึ่งที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน จะได้รัับต่อเมื่อนักเรียนชำระค่าเรียนแล้ว
 

ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (OSHC)  สำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย โดยทางรัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาศึกษาต่อยังประเทศออสเตรเลียนานเกิน 3 เดือนต้องมีประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียจนกระทั่งวีซ่าหมดอายุ 

     ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (OSHC)  จาก Allianz Global และ Medibank คือแผนการประกันสุขภาพที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนนักศึกษาต่างชาติในการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าโรงพยาบาลในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาเกิดเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุในขณะกำลังศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลียโดยใช้วีซ่านักเรียน หากไม่มีประกันสุขภาพ OSHC นักเรียนนักศึกษาจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าโรงพยาบาลในราคาเต็ม ซึ่งเป็นราคาที่แพง มาก (อาจเป็นพันหรือหมื่นเหรียญ)  

 • สถาบันสอนภาษา ELC (เมือง Sydney)

  English Language Company (ELC) เป็นสถาบันที่ได้รับรางวัลโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษตั้งอยู่ที่เมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย โดยในปี 2007 ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนสอนภาษาดีเด่นของซีกโลกใต้ และได้รับการเสนอชื่อในรางวัลเดียวกันในปี 2008 ELC นับเป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย ซึ่งมีนักเรียนกว่า 25 ประเทศทั่วโลกมาเข้าเรียน นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษกับสถาบัน ELC เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมากคุณภาพที่สุดที่มีเปิดสอนอยู่ทุกวันนี้
  ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

  โรงเรียนที่ทันสมัยของเราตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ อยู่ใกล้กับท่าเรือ Darling Harbour, ศูนย์กลางการขนส่ง, การท่องเที่ยว, ศูนย์การค้า, และสถานบันเทิงต่างๆของนครซิดนีย์

  ห่างจากศูนย์การค้าที่สำคัญของนครซิดนีย์เพียง 2 นาที
  ห่างจากสถานีรถไฟสายหลักของนครซิดนีย์เพียง 1 นาที
  ห่างจากท่าเรือ Darling Harbour ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดของนครซิดนีย์เพียง 2 นาทีห่างจาก Circular Quay และ the Opera House เพียง 5 นาทีโดยการเดินทาง ทางรถไฟหรือรถโดยสาร
 • สถาบันสอนภาษา และ วิชาชีพ ILSC - Sydney, Melbourne, Brisbane

  สถาบัน ILSC มี 3 แห่งใน Australia คือ
  ILSC, Sydney
  ILSC, Brisbane
  ILSC, Melbourne

  ILSC สถาบันภาษาที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมีประสบการณ์ยาวนานมากว่า 20 ปี
 • สถาบันสอนภาษา และวิชาชีพ SELC (เมือง Sydney)

  SELC (Sydney English Language Centre)
  ศูนย์ภาษาคุณภาพ ขอแนะนำ เรียนแล้วสามารถนำผลคะแนนโอนเข้ามหาวิทยาลัยกว่า 15แห่งในออสเตรเลีย
  สถาบันสอนภาษาทีมีชื่อเสียง และได้รับความนิยมจากนักเรียนชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักเรียนจากโซนยุโรป
  อเมริกาใต้ ฮ่องกง รวมถึงเกาหลี ญี่ปุ่น
  สาเหตุที่ Freedom Study ขอแนะนำ Sydney English Language Centre, SELC
  SELC โดดเด่นในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  อยู่ตลอดเวลา ที่ SELC ยังมีหลักสูตรให้เลือกมากมายตามความต้องการของนักเรียนที่มีจุดมุ่งหมายเข้าเรียน
  ต่อระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี-ปริญญาโท) สามารถเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน รวมถึง หลัหสูตร
  English for Academic Purpose (EAP) จากSELC ได้ เมื่อเรียนจบนักเรียนสามารถนำคะแนน
  เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องสอบไอเอล
  SELC มีมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่งในออสเตรเลียที่ให้การยอมรับผลคะแนนที่เรียนจบหลักสูตร EAP สำหรับห้องเรียนของ SELC ได้มีการจัดจำนวนนักเรียนต่อห้องประมาณ 12-15 คน นอกจากนี้
  อุปกรณ์การเรียนการสอน และ Facilities ทางสถาบันได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัยต่อการใช้งาน
  ของนักเรียนอยู่เสมอ
  ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า SELC เป็นสถาบันสอนภาษาทีมีชื่อเสียง และได้รับความนิยมจากนักเรียนชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักเรียนจากโซนยุโรป อเมริกาใต้ ฮ่องกง รวมถึงเกาหลี ญี่ปุ่น โดดเด่นในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ที่ SELC ยังมีหลักสูตรให้เลือกมากมายตามความต้องการของนักเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้องอยู่ในระดับต่ำ พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอน และ Facilities อื่นๆ ที่ทันสมัยครบครัน


 • สถาบันสอนภาษา Access - Sydney

  Access Language Centre, ซิดนีย์ ได้รับการรับรองอย่างเต็มที่โดย NEAS (National ELT Accreditation Scheme) และได้รับอนุญาตจาก กระทรวงการศึกษา , การจ้างงานและสถานที่ทำงานสัมพันธ์ กับจำนวนผู้ให้บริการ

  Access ยังเป็นสมาชิกของ สมาคมระหว่างประเทศของศูนย์ภาษา (IALC) , อังกฤษออสเตรเลีย (EA) , เยาวชนโลกของนักเรียนและการศึกษาทราเวลสมาพันธ์ (WYSETC) , ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย.

  Access Language Centre, Sydney ตั้งอยู่ในอาคารที่ทันสมัยในใจกลางนครซิดนีย์ออสเตรเลีย; ไม่กี่นาทีเดินจากสถานีรถไฟกลางของซิดนีย์

 • สถาบันสอนภาษา Sydney College Of English (เมือง Sydney)

  Sydney College of English (SCE) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เปิดดำเนินการสอนมากว่า 20 ปี
  เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน และยังถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างสูงของสถาบันภาษาแห่งออสเตรเลีย
  Sydney College of English (SCE) ยังเป็นสถาบันสอนภาษาแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจาก NEAS Australia และ เป็นหนึ่งในสองสถาบันสอนภาษาใน Sydney ที่ได้รับการรังรองคุณภาพของสถาบันจาก IALC (International Association of Language Centres)

  Sydney College of English (SCE) มีเปิดพื้นที่เพื่อให้บริการนักเรียนถึง 3 ชั้น โดยสถาบันตั้งอยู่
  ใจกลางเมืองของซีดนีย์ และ เพียง 5-10 นาทีโดยการเดินก็จะถึง Sydney Central Station และ Darling Harbour / ย่านไชน่าทาวน์ / ไทยทาวน์ ซึ่งเป็นย่านพักอาศัยของนักเรียนไทย อีกทั้งยังอยู่ใกล้กันกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
  อย่าง (University of Technology Sydney Institute of Technology) และ University of Sydney เป็นต้นSydney College of English (SCE) ได้จัดห้องเรียนไว้ถึง 36 ห้องเรียน พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย อีกทั้งยัง มีการแยกพื้นที่ระหว่างห้องเรียนและมุมพักผ่อน เพื่อความเป็นส่วนตัว มีห้องคอมพิวเตอร์ ฟรีอินเตอร์เน็ต และ ห้องสมุดที่พร้อมกับด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างครบถ้วนไว้คอยบริการ
 • สถาบันสอนภาษา และ วิชาชีพ BROWNS (เมือง Brisbane , Gold Coast)

  สถาบัน BROWNS English Language School พร้อมเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนของเรา โดยเฉพาะประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง สถาบันได้รับรางวัลชนะเลิศ “สถาบันภาษาที่ดีที่สุดในซีโลกใต้” — “Best English Language School in the Southern Hemisphere” ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพได้เป็นอย่างดี
  จุดเด่นของ BROWNS English Language School
  • หลักสูตรภาษาอังกษที่เข้มข้น โดยผสมผสาน 8 ทักษะ เข้าด้วยกัน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยกรณ์ การออกเสียง การปฏิบัติและ คำศัพท์
  • นโยบายเน้นการพูดภาษาอังกฤษเท่านั้น ภายในสถาบัน ทำให้การพัฒนาภาษาของนักเรียนเป็นไปได้เร็ว
  • สถาบันจะคัดอาจารย์ผู้มีประสบกรณ์การสอนนักเรียนต่างชาติ ที่สอนมีคุณภาพ
  • นักเรียนมาจากหลายเชื้อชาติ ทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและเป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปด้วย
  • จำนวนนักเรียนในห้องไม่มากเกินไป ทำให้อาจารย์ดูแลทั่วถึง
  • เจ้าหน้าที่ของสถาบันให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเป็นมิตร

  สิ่งอำนวยความสะดวก
  • มีบริการให้คำปรึกษาด้านการเรียนที่จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ในวันจันทร์ และวันพุธ
  • บริการให้คำปรึกษาที่จะช่วยพัฒนาทักษะการฟัง และการพูด ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
  • ห้องเรียนทันสมัยพร้อมเครื่องปรับอากาศ
  • มีบริการให้คำปรึกษาเรื่องการทำงาน
  • มีห้องสมุดเปิดให้บริการค้นคว้า วันจันทร์ตั้งแต่ 15.00 – 17.00 น. วันอังคาร – ศุกร์ 8.30 – 17.00 น.
  • มีบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ทไร้สายบริการภายในห้องรับประทานอาหาร และห้องครัวที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อม
  • มีกิจกรรมลังเลิกเรียน และในช่วงสุดสัปดาห์
  • ฟรีโทรศัพท์ภายในประเทศ ** ติดต่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
  • ที่ปรึกษาที่พูดได้สองภาษา เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และสเปน
  • ส่วนลดสำหรับนักเรียนสำหรับชมภาพยนต์ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
  • กล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

 • สถาบันสอนภาษา Discover (เมือง Melbourne)

  Discover English, Melbourne สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น บนถนน Bourke Street นักเรียนสามารถเดินทางได้สะดวก รายล้อมไปด้วย ร้านค้า, แกลลอรี่ และร้านอาหารมากมาย สถาบันมีสื่ออุปกรณ์การเรียนครบครัน อาทิ เช่น ห้องเรียนที่ทันสมัย, Computer Lab, ห้องนั่งเล่น และ ห้องสมุด รวมไปถึงฟรีอินเตอร์เนทไร้สาย ไว้รองรับนักเรียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มากด้วยประสบการณ์ ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนที่มาเรียนที่ Discover English จะได้พบปะเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ อีกด้วย
 • สถาบันสอนภาษา Fusion (เมือง Melbourne)

  โรงเรียนของเราตั้งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne CBD ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งในโลก เรามีครูที่เป็นเจ้าของภาษาและมีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนนานาชาติ โรงเรียนของเรามีคลาสเรียนเล็ก เวลายืดกยุ่นได้ทั้งคาบเช้าและบ่าย มีกิจกรรมพิเศษ มีผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับที่พักและการหางาน และตั้งอยู่ในทำเลที่ดีซึ่งอยู่ใกล้ร้านค้า เส้นทางคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เรามีนักเรียนจาก 40 ประเทศมีบรรยากาศแบบพหุวฒนธรรม การที่นักเรียนได้พบผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ
 • สถาบันสอนภาษา และวิชาชีพ Viva College (เมือง บริสเบน)

  Viva College สถาบันวีว่า คอลเลจ ออสเตรเลียเป็นสถาบันสอน ภาษาคุณภาพ และเน้นค่าเรียนแบบประหยัด เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนนานาชาติได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา การเลือกเรียน
  โดยสถาบัน Viva College จะช่วยให้นักเรียนมีความสำเร็จในด้านการจ้างงานและ / หรือศึกษาต่อหลักสูตร ประกาศนียบัตรให้ทางเลือกในการเข้ามหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถแบ่งเวลาครึ่งวันสำหรับการทำงาน พิเศษหลังเลิกเรียน เพื่อเป็นการหาประสบการณ์ – ฝึกทักษะการใช้ภาษาระหว่างการเป็นนักเรียนได้ตามกฏหมายของออสเตรเลีย

  Viva College เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองผ่านกรมสามัญศึกษาฝึกอบรมและศิลปะแห่งออสเตรเลีย (DETA) เพื่อรับรองคุณสมบัติให้สถาบันมีคุณภาพมาตราฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศภายใต้กฏหมายแห่งรัฐบาลออสเตรเลีย (AQTF) และยังผ่านการรับรองจาก ACPET, Australia FutureEducation, IELTS, NEAS, University of Cambridge ESOL

  ทำไมต้องเลือกเรียนสถาบัน Viva College, Brisbane
  1. เป็นสถาบันแรกที่เปิดสอนหลักสูตร (ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน)
  และ (ภาษาอังกฤษในธุรกิจอุตสาหกรรม)
  2. เพราะ VIVA College ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริสเบนเป็นแหล่งช็อปปิ้ง และศูนย์รวมธุรกิจที่สำคัญของเมือง
  3. เมืองบริเบนเป็นศูนย์รวมของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนสอนภาษา, สถาบัน
  อาชีวศึกษาและ มหาวิทยาลัย ฯลฯ
  4. มีการผสมผสานกันระหว่างนักเรียนนานาชาติ และชาวออสซี่
  5. การคมนาคมสะดวกมีให้เลือกหลายเส้นทาง อาทิเช่น รถเมย์ / รถไฟ และเรือเฟอร์รี่ อย่างทั่วถึง
  6. มีสภาพอากาศใกล้เคียงกับประเทศไทย ไม่ร้อน และไม่หนาวจนเกินไป
  7. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายบริสเบนเป็นประตูเชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย ของรัฐควีนส์แลนด์ ได้แก่ The Great Barrier Reef และ Fraser Island
  8. ค่าครองชีพ ต่ำกว่าที่ซิดนีย์ และเมล์เบิร์น(ค่าที่พัก, ค่าเดินทางและ ค่ากินอยู่ต่างๆ )


 • สถาบันสอนภาษา และวิชาชีพ Shafston (เมือง บริสเบน)

  สถาบัน Shafston International College เมืองบริสเบน
  เป็นสถาบันสอนภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ก่อตั้งมา 20 ปี อาคารและบริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่นและสวยงาม เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมสไตล์ Gothic ที่ก่อสร้างมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1851 ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ติดอันดับสถานที่เก่าแก่อันดับ 3 ของควีนส์แลนด์ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาสถาบันได้รองรับนักเรียนกว่า 70,000 คนจาก 100 ชาติทั่วโลก
  และต่อมาในปีค.ศ.2009 Shafston ได้ขยายสาขา Gold Coast เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนต่างชาติที่มากขึ้นและเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียน


  จุดเด่นของ Shafston
  • นักเรียนจะได้เพื่อนจากหลากหลายเชื้อชาติอย่างแน่นอน
  • จำนวนนักเรียนไทยน้อย (เพียง 5% ของนักเรียนทั้งหมด)
  • ปั 2013 และ 2014 Shafston ได้รับรางวัลโรงเรียนภาษาที่ดีที่สุดของออสเตรเลียจากวารสารประเทศญี่ปุ่น Ryugaku Journal
  • ความใส่ใจในคุณภาพของ หลักสูตร การเรียนการสอน
  • การให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่อบอุ่นและมีไมตรีจิตร
  • บรรยากาศที่น่าเรียนของโรงเรียน
  • สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
  • ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานและอินเตอร์เน็ต
  • ฟรี Wifiในบริเวณโรงเรียน
  • ห้องสมุดสำหรับค้นคว้าข้อมูลบริการยืมหนังสือนิตยสารและดีวีดี
  • เครื่องเอทีเอ็มตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติ
  • สวนหย่อมในโรงเรียนวิวริมแม่น้ำเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในช่วงพักกลางวัน,
  • BBQ และกิจกรรมอื่นๆ
  • ที่พักสำหรับนักเรียนสไตล์หอพัก Unilodge และอพาร์ตเมนท์หรูสไตล์โมเดิร์น Penninsula
  • โรงอาหารติดแอร์ภายในโรงเรียน
  • พร้อมบริการอาหารในราคาย่อมเยาว์
  • และไมโครเวฟสำหรับอุ่นอาหาร, กาน้ำร้อน,ทีวี
  • เจ้าหน้าที่ดูแลจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนทุกวันและวันเสาร์-อาทิตย์พร้อมให้คำแนะนำสำหรับการท่องเที่ยว
 • สถาบันสอนภาษา Langports

  Langports เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ดำเนิการแบบธุรกิจของครอบครัว โดยนำเสนอหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวในประเทศออสเตรเลีย ในอดีตที่ผ่านมา 11 ปี มีนักเรียนมากกว่า 22,000 คน จาก 72 เชื้อชาติที่ได้เลือกเรียนที่ Langports ในบริสเบน โกลด์โคสต์และซิดนีย์

  UFO ENGLISH
  หลักสูตรภาษาอังกฤษ UFO ของ langports “ นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามศักยภาพของตัวเอง หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามระดับทักษะของตัวเอง (ไวยากรณ์, การเขียน, การอ่าน,การฟังและการพูด) ในทุกวันจันทร์ ครูจะสัมภาษณ์และเช็คความก้าวหน้าในการพัฒนาทางด้านภาษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล หากเห็นว่านักเรียนได้มีการพัฒนานักเรียนสามารถย้ายขึ้นไปเรียนในชั้นที่สูง
 • สถาบันสอนภาษา และ วิชาชีพ Greenwich (เมือง Sydney และ Melbourne)

  Greenwich College เปิดสอน 2 วิทยาเขตใน ซีดนีย์ (Sydney)และเมล์เบิร์น (Melbourne)
  โดย 2 วิทยาเขต มีการจัดห้องเรียนที่ทันสมัยเหมาะซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียน
  อีกทั้งห้องคอมพิวเตอร์ไว้บริการ 3 ห้อง และมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 400 คน และสำหรับนักเรียนไทยมีเพียง 10%
  Greenwich College และ Greenwich Management College ตั้งอยู่ใจบนถนน Spenscer Street
  เพียง 5 นาทีจากหอสมุดแห่งรัฐฯและย่านช็อปปิ้ง และเพียง 10 นาทีจากสถานีรถไฟ Flinders
  สำหรับนักเรียนที่พักอาศัยในโซน CBD สามารถเดินทางฟรีโดยการนั่งแทรม(รถราง)
 • สถาบันสอนภาษา และ วิชาชีพ UIT (เมือง Melbourne)

  Universal Institute of Technology (UIT) ตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองเมลเบิร์น ที่สวยงามของ ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสถาบันเทคโนโลยีที่จะมีคุณภาพการศึกษา เปิดสอนในระดับ อาชีวศึกษา การฝึกอบรม ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองการศึกษา UIT มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมให้นักเรียนของเรามีประสบการณ์ด้านการศึกษาและความรู้ต่างๆตลอดเวลา
  นักเรียนอยู่ที่ วิทยาลัย UIT มีการฝึกอบรมในสภาพแวดล้อมที่ดี เรียนรู้ทักษะเพื่อตอบสนอง ความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ของอุตสาหกรรม  ที่สำคัญ ราคาไม่แพง
 • สถาบันสอนภาษ และวิชาชีพ The Imperial College of Australia

  สถาบันสอนวิชาชีพในสาขา บริหารและการจัดการตั้งอยู่ที่เมือง Melbourne
  เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก Audtralian Council For Private Education and Training
  และอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ Australian Qualifications (AQF)

  สถาบันเป็นสถาบันที่มีโครงสร้างการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านบุคลากร
  มีเครื่องมืออำนวยความความสะดวกในการเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และ
  มีสัดส่วนของนักเรียนจากนานาชาติที่หลากหลาย
  เป้าหมายของ The Imperial College คือ การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ
  ในการส่งเสริมความรู้และสร้างความสามารถในการประกอบวิชาชีพของนักเรียน
  สถาบัน The Imperial College of Australia ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เดินทางได้สะดวกสบาย
  ห่างจาก Flinder Street Station 4กิโลเมตร
  สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดคือ สถานนี Victoria Park ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3-4 นาที
  และยังมีจุดจอดรถบัสโดยสารอยู่บริเวณหน้าสถาบัน โดยที่รถบัสจะมาในทุกๆ 4-5 นาที

 • Australian Institute of Technology Training  Academia เริ่มตั้งขึ้นและมีนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษของเรา เมื่อปี 2005. Academia ตั้งอยู่ในใจกลางของเมลเบิร์น นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่เลือกที่จะศึกษาที่ Academia เนื่องจาก ในแต่ละห้องเรียนของสถาบันจะมีการจัดสรรให้มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติเพื่อการผสมผสานที่สมดุลของสัญชาติในแต่ละชั้นเรียนได้อย่างสมดุลและลงตัว นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ เรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อนชาติอื่นๆ   Academia เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกรวมถึงนักเรียนออสเตรเลียที่เข้าร่วมศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาและภาษาอังกฤษ. Academia มีการจัดสรรนักเรียน ในแต่ละห้องเรียนให้มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติเพื่อให้ได้ความสมดุลและลงตัว ทำให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ เรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อนชาติอื่นๆ ร่วมไปถึงบรรยากาศภายในโรงเรียนที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
 • Language Studies International, Brisbane

  Language Studies International, Brisbane   LSI เป็นสถาบันสอนภาษาที่เปิดสอนมานานกว่า 40 ปี โดยมีนักเรียนจากทั่วโลกที่เข้ามาศึกษา เนื่องจากสถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการศึกษา อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิด้านการสอนโดยตรงและมีประสบการณ์ทางด้านการสอน นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสถาบันของ LSI ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย มอลตา ฝรั่งเศส เยอรมัน และสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนต่อในต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น ได้พบเพื่อนใหม่จากหลากหลายประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นต้น
  LSI  เป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Brisbane ของออสเตรเลีย  สถาบันตั้งอยู่ใกล้กับขนส่งสาธารณะ  ร้านค้าและร้านอาหาร  สถานที่ท่องเที่ยว  สถาบันการเงินของรัฐ Queensland  สถาบัน LSI ตั้งอยู่ริมแม่น้ำใกล้กับสวนสาธารณะ Botanical Garden มีห้องเรียนที่ทันสมัย  ติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง  มีห้องพัก  ห้องนั่งเล่น  ห้องคอมพิวเตอร์พร้อม wifi internet เพื่อบริการนักเรียน  
 • Sydney School of Business and Technology หรือ SSBT - Sydney

       Sydney School of Business and Technology หรือ SSBT ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydney ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1999  มีชื่อเสียงทาง IT และ Business เปิดสอนในระดับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Certificate/Diploma)ในสาขาดังต่อไปนี้ Information Technology, Business Administration, Accounting และหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
      SSBTเป็นสถาบันเฉพาะทาง ทางสถาบันนั้นมุ่งเน้นความสำเร็จของนักเรียนเพื่อให้มีงานอาชีพที่ดีในอนาคต ตัวสถาบันนั้นถือว่าใหม่และสวยงาม สภาพแวดล้อมก็ดีและเหมาะสมต่อการเรียนการศึกษาแถมอุปกร์เครื่องมือนั้นก็มีความทันสมัย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้เต็มที่
   

 • English in Paradise  สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนภาษาอังกฤษ และ วิชาชีพ ตั้งอยู่ที่ Surfers Paradise เมือง Gold Coast เดินเพียง 5 นาทีก็จะเห็นชายหาด และการเดินทางมาโรงเรียนก็สะดวกสบาย มีรถ light rail ของเมืองที่เปิดให้บริการใหม่เมื่อปี 2014  
  สถาบันแห่งนี้มีนักเรียนไทยไม่มากนัก 
 • CASS TRAINING International College - Sydney

  CTIC จัดตั้งในปี 1989 ตั้งอยู่ใจกลาง Sydney เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอน ทางสาขาวิชาชีพ เป็นแห่งแรกในรัฐ NSW. และเปิดสอนภาษาอังกฤษมามากกว่า 20 ปี มีคอร์สให้เลือกเรียนทั้งเช้าและเย็น และยังมี Pathway ให้นักเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วย ค่าเล่าเรียนที่ไม่แพง รวมถึง การเดินทางมาเรียนก็สะดวกเพราะมีทั้งรถไฟและรถประจำทาง จึงทำให้ CTIC เป็นอีกสถาบันที่นักเรียนนิยมมาเรียน 
 • Apple Study Group - Sydney

  Apple Study Group โรงเรียนภาษาตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์  เดินทางสะดวกสบายใกล้สถานีรถไฟ Wynyard เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพง แห่งหนึ่งของ Sydney ได้รับการรับรองและยอมรับจาก NEAS Australia  ENGLISH AUSTRALIA และ ACPET    นอกจากนี้ ยังเป็นสถาบันในเครือ Sydney School of Business & Technology (SSBT) ซึ่งเป็นวิทยาลัยสายอาชีพเอกชนที่เป็นที่รู้จักกันดี มีมาตรฐานการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับและได้เข้าเป็นสมาชิกของ ACPET และ ESOS Assurance Fund

 • Explore English โรงเรียนภาษา ตั้งอยู่ที่ถนน Collin ใจกลางเมืองเมล์เบิร์น (Melbourne’s CBD) ใกล้กับย่านธุรกิจ ร้านกาแฟ และแหล่งช้อปปิ้ง บรรยากาศภายในโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างเต็มที่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรม และพาไปทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในและนอกเมืองเมลเบิร์น เพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกัน และได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง
 • Lonsdale Institute - Melbourne

  Lonsdale Institute สถาบันสอนภาษาและวิชาชีพ ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 ตั้งอยู่ที่เมือง Melbourne และ Sydney เป็นสถาบันคุณภาพที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ผ่านการลงทะเบียนการฝึกอบรมของประเทศออสเตรเลีย Registered Training Organization (RTO) และ Australian Skills Quality Authority (ASQA)
  จุดมุ่งหมายของสถาบัน Lonsdale Institute คือการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพและมุ่งเน้นที่ความต้องการของนักเรียน เพราะทางสถาบันรู้ว่าการมาศึกษาอยู่ในต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักเรียนที่ต้องจัดตารางเวลาการใช้ชีวิต ระหว่างศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ทำให้ทางสถาบันมีทางเลือกเวลาการเข้าเรียนที่หลากหลายสามารถยืดหยุ่นได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่ต้องเรียนและต้องแบ่งเวลาไปทำงานด้วย
 • Dalton College - Melbourne

  DALTON COLLEGE เป็นสถาบันมืออาชีพที่ใส่ใจนักเรียน มีการสื่อสารที่เปิดกว้างและจริงใจ ในขณะเดียวกัน ก็มีมาตรฐาน ASQA ที่สูงกว่าระดับทั่วไปที่กำหนดไว้ เราเชื่อในความสำคัญของการแนะแนวทางและการให้การศึกษากับบุคคลที่จะทำงานต่อไปในอนาคต การเพิ่มอำนาจให้กับธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคง จัดการ และพัฒนาความสามารถของมนุษย์ ร Certificate III in EAL (Access) มุ่งเน้นที่ทักษะภาษาอังกฤษที่รวมกันทุกด้าน ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อที่ผู้เข้าเรียนสามารถเข้าถึงทางเลือกทางด้านการศึกษาเพิ่มเติมทางวิชาชีพที่อาจจำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง ผู้เข้าเรียนรวมถึงผู้ที่เคยทำงานช่วงเวลาหนึ่งและต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หาตัวเลือกแนวทางอาชีพ หรือเพื่อสมัครงาน

 • สถาบัน โวเคชั่นแนล เทรนนิ่ง อินส์ทิทิวท์ (Vocational Training Institute) มีความเป็นเลิศเหนือคู่แข่งในการให้ประสบการณ์ทางการศึกษาทั้ง โดยความรู้พื้นฐานและความรู้สมัยใหม่ โดยเน้นไปที่ การพัฒนาความเป็นผู้นำ ผ่านการปลูกผัง ความรับผิดชอบ ความเชื่อถือได้ ความน่าเคารพ ความยุติธรรม การอุทิศตน และความรักใครปรารถนาดี ทั้งหมดนี้ รวมกันโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ การผลิตบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการบริการสังคมส่วนรวม สถาบัน VTI ได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาหรือหลักสูตรที่ มีความทันสมัย และใช้อาชีพในอนาคตเป็นศูนย์กลาง ภายใต้ สถานที่และอุปกรณ์การศึกษาที่ดีเยี่ยม เกินความคาดหมาย และเน้นทำการสอนด้วย เทคนิกวิธีการสอนใหม่ล่าสุด ภายในขอบเขตของการเรียนรู้ด้าน การพัฒนาและการบริหารธุรกิจ

 • Details
  coming soon
 • Danford College -Melbourne

  Danford College สถาบันการศึกษาเอกชนเปิดการเรียนการสอนคอร์สวิชาชีพ ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียDanford College ลงทะเบียนและได้รับการรับรองโดย Australian Skills Quality Authority (ASQA) และ Australian Government Qualification Authorities

  เป็นสถาบันที่มีความทันสมัยและมีคุณภาพด้วยเจ้าหน้าที่และอาจารย์ผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์มีความเป็นมืออาชีพด้วยหลักสูตรการเรียนที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน บรรยากาศในห้องเรียนที่เป็นกันเองและสนุกสนานเป้าหมายของ Danford College คือฝึกอบรม, มอบความรู้และประสบการณ์เพื่อให้นักเรียนทุกๆคนบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงในด้านการงานและอาชีพ
 • Western Institute of Technology (WIT) - Melbourne

  Western Institute of Technology (WIT) เป็นโรงเรียนที่จดทะเบียนกับทางรัฐบาลของออสเตรเลีย
  สำหรับคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนต่างชาติ และ NEAS (National English Language Teaching Accreditation Scheme) อีกทั้ง ยังเป็นสถาบันที่ให้ความใส่ใจนักเรียนพิเศษ WIT ใส่ใจในคุณภาพของหลักสูตรต่าง ๆ รวมไปถึงพยายามปรับหลักสูตรให้น่าสนใจสำหรับนักเรียน
  Western Institute of Technology (WIT) มี 5 แคมปัสในรัฐวิคทอเรีย และ 2 วิทยาเขตในเมล์เบิร์น
  Western Institute of Technology (WIT) เปิดตั้งแต่หลักสูตรทางภาษาอังกฤษ / หลักสูตรมัธยมศึกษาYear11-12 VCAL (ไฮสครูล)ไปจนถึงระดับอนุปริญญา(หลักสูตรวิชาชีพ) ที่น่าสนใจและง่ายต่อการทำงานในอนาคต อาทิเช่น ดิปโพลม่าการเขียนแบบ และ การจัดการก่อสร้างอาคาร, ดิปโพลม่าการจัดการอสังหาริมทรัพย์, ดิปโพลม่า หลักสูตรบริหารธุรกิจ, ดิปโพลม่าไอที (สาระสนเทศ-ดิจิตอล มีเดีย), ดิปโพลม่าผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
 • Bridge Business College - Sydney

  Bridge Business College ตั้งอยู่ในเมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เปิดรับนักศึกษาอายุ 18 ปีขึ้นไป ปัจจุบันมีนักศึกษามาจาก 60 ประเทศในทวีปเอเชีย, ยุโรป, แปซิฟิก, ตะวันออกกลางและอเมริกาใต้ สถาบันเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปซึ่งได้รับการรับรองโดยศูนย์รับรองการสอนภาษาอังกฤษแห่งชาติ (National ELICOS Accreditation) นอกจากนี้ สถาบันยังเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาสาขาธุรกิจและการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการท่องเที่ยว (การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน)

ขอใบเสนอราคา

นักเรียนสามารถขอใบสรุปค่าใช้จ่ายคอร์สเรียนที่สนใจได้ ทาง Wish Edu จะส่งให้ทาง email ค่ะ * ไม่มีค่าใช้จ่าย
Visitors: 3,341