ดาวน์โหลดเอกสาร


วิช อีดียู บริการจัดทำวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศ อเมริกา,แคนาดา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และประเทศในกลุ่มเชงเก้น 

นอกเหนือจากวีซ่านักเรียน บริษัทให้บริการเพิ่มเติม เฉพาะวีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้น  

การเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ต้องขอวีซ่า นักเดินทางทั้งหลายควรจะเตรียมตัวขอวีซ่า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน เหตุผลเพราะ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ละสถานทูตจะใช้เวลา พิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 15 วันทำการ (ไม่นับเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ) ซึ่งยังไม่รวมถึง

  • เวลาในการเตรียมเอกสารของผู้เดินทาง
  • คิววันเวลาที่ว่างในการยื่นขอวีซ่า

 

เอกสารประกอบในการยื่นขอวีซ่าประเภทต่างๆ 

สามารถเปิดดู หรือ ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ 

Visitors: 3,341